Политика за поверителност

A. Въведение

 1. Поверителността на личните данни на посетителите на нашия уебсайт е много важна за нас и ние сме се ангажирали да я опазваме. Тази политика обяснява какво правим с вашата лична информация.
 2. Съгласие за използването на „бисквитки“ от наша страна в съответствие с условията на тази политика когато посещавате нашия уебсайт за първи път, ни позволява да използваме бисквитки при всяко ваше посещение нашия уебсайт. За периода на указаната бисквитка, обикновенно всички бисквитки имат валидност не-повече от 30дни.

B. Как събираме вашите лични данни

Могат да бъдат събирани, съхранявани и използвани следните видове лична информация:

 1. Информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географски местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система
 2. Информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително източник на препращане, продължителност на посещението, изгледи на страници и пътища за навигация в уебсайта.
 3. Информация, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт, като например Вашата електронна поща на уебсайта.
 4. Информация, която въвеждате, когато създавате профил на нашия уебсайт. За например, Вашето име, профилни снимки, пол, рожден ден, връзка
  статус, интереси и хобита, данни за образованието и заетостта данни.
 5. Информация, която въвеждате, за да настроите абонамент за нашите имейли и/или информационни бюлетини.
 6. Информация, която се генерира, докато използвате нашия уебсайт, включително когато, колко често и при какви обстоятелства я използвате.
 7. Информация, свързана с всичко, което купувате, услуги, които използвате, или транзакция, която извършвате чрез нашия уебсайт, която включва вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни за кредитна карта. Ние не разполагаме с информация за вашиъе платежни документи и не съхраняваме информация относно вашите карти.
 8. Всяка друга лична информация, която ни изпращате.

C. Използване на лична информация

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в тази политика или на съответните страници на уебсайта. Ние можем да използваме вашата лична информация за следното:

 1. Администриране на нашия уебсайт и бизнес
 2. Персонализиране на нашия уебсайт за вас
 3. Осигуряване на възможност за използване на услугите, предлагани на нашия уебсайт
 4. Изпращане на стоки, закупени чрез нашия уебсайт
 5. Предоставяне на услуги, закупени чрез нашия уебсайт
 6. Изпращане на извлечения, фактури и напомняния за плащане до вас, и събиране на плащания от вас.
 7. Изпращане на търговски съобщения по време на маркетинга
 8. Изпращане на известия по електронна поща, които изрично сте поискали.
 9. Изпращане на нашия имейл бюлетин, ако сте се абонирали за него (можете да се отпишете по всяко време). Изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашия бизнес или бизнеса на трети страни, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас.
 10. Предоставяне на статистическа информация на трети страни за нашите потребители.
 11. Разглеждане на запитвания и жалби, направени от или за вас, свързани с нашия уебсайт.
 12. Поддържане на сигурността на нашия уебсайт и предотвратяване на измами.
 13. Проверка на спазването на условията, регулиращи използването на нашия уебсайт.
 14. Други употреби.
  Ако предоставите лична информация за публикуване на нашия уебсайт, ние ще публикуваме и ще използваме тази информация по друг начин в съответствие с лиценза, който сте ни предоставили. Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация на нашия уебсайта и могат да бъдат коригирани чрез контролите за поверителност на уебсайта.
  Без вашето изрично съгласие няма да предоставяме вашата лична информация на никоя трета страна за целите на нейния или на която и да е друга трета страна директен маркетинг.

D. Разкриване на лична информация

Можем да разкрием вашата лична информация на някой от нашите служители, ръководители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, ако това е разумно необходимо за целите, изложени в тази политика. Можем да разкрием вашата лична информация на всеки член на нашата група от компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашата крайна холдингова компания и всички нейни дъщерните дружества), ако това е разумно необходимо за целите, посочени в тази политика.


Можем да разкрием вашата лична информация:

 1. До степента, до която сме задължени да го направим по закон.
 2. Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства.
 3. За да установим, упражним или защитим нашите законни права (включително предоставяне на предоставяне на информация на други лица за целите на предотвратяването на измами и намаляването на кредитен риск).
 4. На купувача (или на потенциалния купувач) на всяко предприятие или актив, които ние продаваме (или възнамеряваме да продадем), и
 5. На всяко лице, за което имаме основание да смятаме, че може да се обърне към съд или друг компетентен орган за оповестяване на тази лична информация, когато, според наше обосновано мнение, че такъв съд или орган би имал разумна вероятност да разпореди разкриването на тази лична информация.
  С изключение на предвиденото в настоящата политика, ние няма да предоставяме вашата лична информация на
  трети страни.

E. Международно предаване на данни

 1. Информацията, която събираме, може да се съхранява, обработва и прехвърля между всяка една от държавите, в които работим, за да можем да използваме информацията в съответствие с настоящата политика.
 2. Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена в следните държави които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на тези, които са в сила в Европейското икономическо пространство: Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия.
 3. Лична информация, която публикувате на нашия уебсайт или предоставяте за публикувате на нашия уебсайт, може да бъде достъпна чрез интернет в целия свят. Ние не можем да предотвратим използването или злоупотребата с такава информация от други лица.
 4. Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описано в настоящия Раздел Е.

F. Съхраняване на лична информация

 1. Този Раздел F определя нашите политики и процедури за съхранение на данни, които са създадени, за да ни помогнат да гарантираме, че спазваме законовите си задължения по отношение на запазването и изтриването на лична информация.
 2. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, не може да се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.
 3. Без да се засягат разпоредбите на член F-2, ние обикновено изтриваме лични данни, които попадат в рамките на категориите, посочени по-долу, на датата/времето, посочени по-долу:
  а. типът лични данни ще бъде изтрит в рамките на 48часа и
  b. 7 работни дни.
 4. Независимо от другите разпоредби на настоящия Раздел F, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни: до степента, до която сме задължени да го направим по закон;
  б. ако смятаме, че документите могат да бъдат от значение за текущи или бъдещи съдебни производства; и
  в. за да установим, упражним или защитим нашите законни права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на предотвратяването на измами и намаляване на кредитния риск).

G. Сигурност на вашата лична информация

 1. Ние ще предприемем разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на вашата лична информация.
 2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте, на нашия защитен (защитени с парола и защитна стена) сървъри.
 3. Всички електронни финансови транзакции, въведени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени чрез технология за криптиране. От платежният оператор с който партнираме. Данни за транзакцийте или финансовите инструменти не се съхраняват на нашия сайт.
 4. Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет е по своята същност несигурно и ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.
 5. Вие носите отговорност за запазването на паролата, която използвате за достъп до нашия уебсайт www.novabiomedica.com ние няма да ви питаме за вашата парола (освен когато влизате в нашия уебсайт).
  1. Промени
  Можем да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия www.novabiomedica.com уебсайт. Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че разбирате всички промените в тази политика. Можем да ви уведомим за промените в тази политика по имейл или чрез системата за лични съобщения на нашия уебсайт.
  2. Вашите права
  Можете да ни инструктирате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас на www.novabiomedica.com при предоставянето на такава информация ще бъде подчинено на следното:
 6. Предоставяне на подходящо доказателство за самоличността ви за тази цел обикновено приемаме фотокопие на документ за самоличност, заверено от нотариус, както и оригинално копие на сметка за комунални услуги показваща настоящия ви адрес. Можем да не предоставяме поисканата от вас лична информация до степента, позволена от закона. Можете да ни инструктирате по всяко време да не обработваме вашата лична информация за маркетингови цели. На практика обикновено или изрично се съгласявате предварително да използваме вашата
  лична информация за маркетингови цели, или ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на личната ви информация за маркетингови цели. НИКОГА НЕ ИЗПРАЩАМЕ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ – без Вашето изрично съгласие.

H. Уебсайтове на трети страни.

 1. Нашият уебсайт включва хипервръзки към уебсайтове на трети страни и информация за тях. Ние нямаме контрол върху и не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на трети страни.

I. Актуализиране на информация.
Моля, уведомете ни, ако личната информация, която съхраняваме за вас, трябва да бъд
да бъде коригирана или актуализирана.

M. Бисквитки
Нашият уебсайт използва „бисквитки“. Бисквитката е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървъра към уеб браузъра и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, когато браузърът заявява страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат както „постоянни“, така и „сесийни“ бисквитки: постоянните бисквитки се съхраняват от уеб браузъра и ще
остава валидна до определената дата на изтичане, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди изтичането й. От друга страна, бисквитката за сесия изтича в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация
която идентифицира лично потребителя, но личната информация, която съхраняваме за вас може да бъде свързана с информацията, съхранявана и получена от бисквитките. Използваме Сесийни бисквитки и постоянни бисквитки – www.novabiomedica.com

 1. Имената на бисквитките, които използваме на нашия уебсайт, и целите за които се използват, са посочени по-долу:
  а. използваме Google Analytics и Adwords на нашия уебсайт, за да разпознаваме компютъра, когато потребителят – ВСИЧКИ ПОЛЗВАТЕЛИ, ПРИ КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ БИСКВИТКИ ЗА ТЕХНИТЕ НУЖДИ НА САЙТА – посещавате уебсайта / проследяване на потребителите, докато навигират в сайта novabiomedica.com / позволяват използването на количка за пазаруване в уебсайта / подобряват използваемостта на уебсайта / да анализира използването на уебсайта / да администрира уебсайта / предотвратяване на измами и подобряване на сигурността на уебсайта /
  да персонализираме уебсайта за всеки потребител / да насочваме реклами, които могат да представляват особен интерес за определени потребители.
 2. Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки – например:
  а. в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитките, като използвате настройките за отмяна на обработката на бисквитките, които са достъпни, като щракнете върху „Инструменти“, “ „Опции за интернет“, „Поверителност“ и след това „Разширени“;
  б. във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки, като щракнете върху „Инструменти“, “ „Опции“, „Поверителност“, като изберете „Използване на потребителски настройки за историята“ от падащото меню и премахнете отметката от „Приемане на бисквитки от сайтове“; и
  в. в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички „бисквитки“, като отворите „Персонализиране и контрол“, след което изберете „Настройки“, „Показване на разширени настройки“ и „Настройки на съдържанието“, след което изберете „Блокиране на сайтовете от задаване на всякакви данни“ под заглавието „Бисквитки“. Блокирането на всички „бисквитки“ ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много
  уебсайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички функции на нашите уебсайта.
 3. Можете да изтриете бисквитки, които вече са съхранени на вашия компютър – например:
  а. в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете бисквитките файлове (можете да намерите инструкции за това на адрес http://support.microsoft.com/kb/278835 ).
  б. във Firefox (версия 24) можете да изтриете „бисквитките“, като щракнете върху „Инструменти“. „Опции“ и „Поверителност“, след което изберете „Използване на потребителски настройки за история“, щракнете върху „Покажи бисквитките“ и след това върху „Премахване на всички
  Бисквитки“.
  в. в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички „бисквитки“, като отворите „Персонализиране и контрол“, след което щракнете върху „Настройки“, „Покажи разширени настройки“ и „Изчистване на данни за сърфиране“, след което изберете „Изтриване на бисквитки и други данни за сайтове и приставки“, преди да щракнете върху „Изчистване данни за сърфиране.“
 4. Изтриването на „бисквитките“ ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове.
Shopping Cart